Feeds:
Posts
Comments

Deze zondag, was een dag van bezinning en gebed. Het was de laatste dag voor de officiële start van de High Council. Twee samenkomsten met toewijding en gebed. De samenkomsten stonden o.l.v. Commissioner Keith Banks.

Morgen 09.00 uur Engelse tijd begint de High Council.

Het kiezen van een nieuwe generaal heeft een geestelijke basis. Daarom wordt gedurende het hele proces tijd ingeruimd voor eredienst, meditatie en gebed. We vragen de Heer om wijsheid en leiding bij het vinden van een nieuwe leider voor het Leger.

Wilt u in uw persoonlijk gebed ook denken aan de leiders uit de hele wereld die de nieuwe Generaal moeten kiezen en aan degene die zal worden gekozen?

20130728-205429.jpg

Advertisements

Vandaag, zaterdag 27 juli, de 2e dag van de Pre High Council. Het is goed en bemoedigend om zoveel vrienden en collega’s van over de wereld te mogen ontmoeten. Deze dagen zijn belangrijk om bij te praten, zorgen te delen en kennis te maken met de nieuwe instroom.

Het is vreemd ons te realiseren dat wij alweer bij “de oude garde” behoren. Senior Commissioners. Het senior zijn geeft verplichtingen en er is een nadrukkelijk verwachtingspatroon met betrekking tot het leiden van activiteiten en het geven van adviezen. Dit is onze tweede High Council, en als verwacht, iedere High Council is anders.

Het programma voor vandaag daagde ons uit om de issues die spelen in onze zones(continenten) te vertalen naar prioriteiten op wereld niveau. Daar ligt een enorme uitdaging. Immers de issues die spelen in Afrika, of Zuid Amerika, zijn niet de issues die belangrijk zijn voor Europa of Australië. Dit alles moet de opstap vormen om diegene die straks genomineerd wordt om o.a. zich te laten uitspreken over deze belangrijke items. Voor als nog… Een schijnbaar onmogelijke taak!

Vanmorgen leiding gegeven aan een gespreksgroep waarin uitvoerig werd gedebatteerd over wat nu echt van belang is. Eenduidigheid is niet eenvoudig. Toch is er “God dank” ook veel overeenstemming. Vanmiddag een gebedsgroep voorgegaan. Morgen een dag van toewijding en gebed.

20130727-194439.jpg

20130726-211325.jpg

Vandaag voor het eerst bij een in de grote zaal van het renaissance hotel voor de Pre High Council, Heathrow, Londen.

Met meer dan 50 nieuwe deelnemers is het belangrijk elkaar beter te leren kennen. Daarom in discussie groepen uitvoerig aandacht gegeven aan onderwerpen die het wereldwijde Leger des Heils aangaan.

Veel van de collega’s die van ver komen hebben last van het tijdsverschil.

De sfeer is goed. Samen begonnen met lofprijzing en gebed. Daarna aan het werk. Voor mij was het opmerkelijk dat de ter discussie gestelde onderwerpen herkenbaar waren ondanks de grote culturele en maatschappelijke verschillen.

Het is noodzakelijk doormiddel van gesprekken te komen tot thema’s die in de verkiezing een rol gaan spelen.

Morgen opnieuw verdere afbakening van onderwerpen en gebed. Heb het voorrecht een van de gespreksgroepen en een gebedsgroep te mogen leiden.
God is goed! Hem zij alle eer!

Na een lange tijd, weer eens wat gedachten op papier gezet. Ik heb geen nieuwe web-blog geschreven omdat ik mij niet verplicht wilde voelen om te moeten schrijven. De druk wil ik niet, en ik wil ook niet schrijven om zonodig te moeten presteren.
Ik schrijf wanneer ik daar behoefte aan heb.
Zo dat is gezegd!

Vandaag gearriveerd in Renaissance Hotel in London Heathrow. Mooi uitzicht op de landingsbanen… Voor de komende week+ is dit ons onderkomen.

Vanavond welkoms diner met de collega’s, de leiders van het Leger des Heils, komende van alle uiteinde van de wereld. Goed om veel oude vrienden weer te mogen ontmoeten.

We zijn “One Army”, maar de verscheidenheid is groot. Achtergrond, geschiedenis, cultuur en vormen van beleving maken het pallet zo divers. Dat is mooi maar geeft gelijkertijd ook problemen.
Wat ons samenbindt is het diepe verlangen God lief te hebben en gehoorzaam te zijn aan Zijn wil.

Het is deze groep mensen, die de komende dagen een nieuwe Generaal voor het Leger des Heils gaat kiezen.
Dit wordt een bijzondere High Council.

Knitting for others in the Netherlands

The art of knitting in the Netherlands is no longer considered dull or old fashioned. Rather, it is quite the trendy thing to do and The Salvation Army there is using knitting to revamp its mission outreaches.

In 2012, the Netherlands’ Climate League Association initiated Warm Jumper Day, asking people to be more sensible in their energy use. Piggy-backing on this concept—and as part of its 125th anniversary celebration—The Salvation Army organized its own campaign: Knit to Fit, a challenge to both men and women to knit a piece of clothing for someone who had no one to knit one for them.

The idea began in 2011 under de leadership of Commissioner Marja van Vliet and took their knitting projects with them to work to advertise their new campaign. During the Christmas holidays, they knitted 250 squares, using them to enhance their ad posters. And the ads worked.

People from corps, home league members and residents in the Army’s Welfare and Healthcare Foundation centers joined in to knit various items of clothing.

The campaign continues today and has extended to coffee klatches and social clubs outside the Army. People are still knitting for someone else. Because of this, bags of clothing have been distributed to five locations in the Netherlands.

20130218-233834.jpg

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoons?
Het zou betekenen dat we:
– onze Bijbel constant op zak zouden hebben;
– er meerdere malen per dag een blik in werpen;
– wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis of kantoor gaan om hem te halen;
– hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden;
– hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven;
– hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren.

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen.
Laten we er dan ook gebruik van maken!

ANTWOORD GEVEN

De apostel Jakobus zegt dat we daders van het woord moeten zijn en niet alleen hoorders. Maar volgens mij is geloven meer dan een kwestie van alleen maar dóen. Het is een kwestie van zíjn.

Als we bijvoorbeeld naar het verhaal van Maria en Marta kijken, dan zien we dat altijd alleen maar dóen ook niet zaligmakend is. Om daders te kunnen zijn, zullen we ook hoorders moeten zijn. Aan de voeten van Jezus plaatsnemen en naar Hem luisteren. Hij wijst ons de weg. En zodra we hebben begrepen hoe die weg eruit ziet, kunnen we aan de slag. Overal in de samenleving zien we mensen die zoeken. Op zoek naar God, naar relaties, naar bevrijding, naar redding, naar antwoorden, …

Laten we antwoorden gaan geven! Laten we het heil van het reddende Evangelie verspreiden. Het is zo nodig! Wie heeft er goede ideeën over de manier waarop we dat zouden moeten aanpakken? Deel goede ideeën!